Az egyesület céljai

A Dobogókő Egyesület 2006 10.07.-én tartott rendkívüli közgyűlésén közhasznú egyesületté alakult. Az alapszabály az Egyesület céljait az alábbiak szerint  fogalmazta meg:

1. Személyes példánkkal és cselekedeteinkkel dolgozunk az egészséges életért, annak lehetőségeiért.

2. Az egészséges társadalomnak és az esélyegyenlőségnek helyi, kistérségi, régiós és országos megteremtésében való részvétel.

3. Az ország, a Pilis és a Visegrádi Hegység és ezen belül Dobogókő természetvédelme, a meglévő természeti és épített környezetének megóvása, gazdagítása, környezeti értékek megőrzése.

4. Dobogókő belterületének és közvetlen könyékének fenntartásában és fejlesztésében érdekelt személyek, intézmények, regionális szervezetek együttműködésének, koordinációjának létrehozása, társadalmi, gazdasági, kultúrális erejének növelése, a dobogókői ingatlantulajdonosok érdekképviselete.

5. Dobogókő védelmében, fejlesztésében stb. érdekelt természetes és jogi személyek gazdasági képességének erősítése közös akciók révén, melyek növelik e terület üdülőhelyi értékét.

6. Dobogókő fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges pénzügyi alapok és egyéb lehetőségek feltárása, bővítése. Ezek lehető legcélszerübb és leggazdaságosabb felhasználásának elősegítése.

7. Dobogókő és környéke idegenforgalmi vonzerejének növelése, a helyi turizmus segítése. Együttm?ködés ebben érintett idegenforgalmi szervezetekkel.